Blog in monospace

Nieuwe blog!

Welkom op mijn nieuwe blog! Het layout is deels gewijzigd en het achterliggende engine is ook veranderd.

Vanaf heden maak ik gebruik van een statische site generator.

Wat is een statische site generator?

Laten we beginnen met het eerste woord van dit begrip en dat is statisch.

Statisch betekent onveranderlijk, onbeweeglijk. Dit staat in contrast met het begrip dynamisch. Dynamisch is veranderlijk, beweeglijk.

Voor websites betekent dit dat pagina’s niet zullen veranderen. Op een statische website zal je bijvoorbeeld nooit een aanmeldssysteem hebben of zal de inhoud op de website per definitie ook niet aangepast kunnen worden aan de bezoeker.

Wat gebruikte ik dan vroeger?

Vroeger maakte ik gebruik van het blogging platform genaamd “Ghost”. De vorige blog zag eruit als een statische website maar het onderliggende systeem was dynamisch. Auteurs konden zich aanmelden en posts werden opgeslagen en opgehaald vanuit een databank.

Deze nieuwe blog is uitsluitend gebaseerd op bestanden. Wanneer je bijvoorbeeld naar /post/welcome-to-my-blog dan gaat de webserver een bestand genaamd index.html in de map welcome-to-my-blog lezen van het bestandssysteem en terugsturen naar de browser.

Waarom?

Ghost is een fantastisch blogging platform maar het is niet echt nodig voor mij. Ik gebruikte het om korte posts in het markdown formaat te schrijven en te publiceren. Het kwam er dus op neer dat ik eigenlijk statische pagina’s aan het genereren was voor mijn blog posts. Ik had het hele systeem van een applicatie die verbonden was met een databank helemaal niet nodig. Ik geef toe Ghost kan nog veel meer, zeker met Ghost Apps en de Ghost API, het heeft ook zeer veel voordelen voor meerdere auteurs. Voor Collegeflits bijvoorbeeld gebruik ik het nog steeds omdat we daar meerdere schrijvers hebben die niet zomaar de kennis hebben om dit systeem (de statische site generator) te kunnen hanteren.

Wat is dit dan?

Ik gebruik nu de statische site generator Hugo. Hugo stelt me in staat om gebasseerd op eigen templates en themes een statische site te genereren. Met Hugo heb je de voordelen van een dynamische site (met partial templates, oplijstingen…) in een statisch pakket. Het is dus snel efficient en leuk om mee te werken.

Nieuwe domeinnaam?

Zoals je misschien al hebt gemerkt tijdens het lezen van deze misschien te lange blogpost bevindt deze blog zich ook niet meer op bramvdb.com. De hoofdreden hierachter is kortheid, vdb.space is veel korter dan bramvdb.com (twaalf tegenover negen tekens).

Een andere reden is dat buiten deze blog ik ook het doel heb om hier mijn persoonlijke site van te maken. Hiermee bedoel ik dat hierop een soort van portfolio zal maken met mijn eerder werk en projecten waarmee ik bezig ben.

Volgende publicatiemomenten

Mijn oude blog is niet echt goed onderhouden. Ik heb het laatste jaar zeer weinig berichten geplaatst op mijn oude blog. Dit kwam door tijdsgebrek en omdat ik niet altijd veel meer te zeggen had. Veel dingen waarmee ik bezig ben zijn niet bedoeld om op die manier gepubliceerd te worden of zijn gewoonweg nog niet af.

Mogelijks plaats ik hierop wat tutorials (ook in het Engels) in de toekomst. Wat ik wel zeker kan zeggen is dat de samenvattingen voor de komende examens op deze site beschikbaar zullen zijn.

Houdt daarvoor deze pagina in de gaten.

Written by