Samenvatting aardrijskunde 6de middelbaar Juni

Deze samenvatting is gebasseerd op de cursus Aardrijskunde zoals gegeven in het Sint-Romboutscollege Mechelen.

Disclaimer: dit is slechts een samenvatting, hoewel ik probeer om deze zo volledig mogelijk te maken adviseer ik ook zeker de cursus raad te plegen.

Weglatingen: excursiebundel

Hoofdstuk 1: bouw van de aarde

1.1 Ontstaan van de schilvormige opbouw

2. Indeling in schillen

Indeling in schillen

3. Bepalen van schilvormige opbouw

1.5 Topografie van de aardkorst

Continenten:

Oceanen:

Hoofdstuk 2: Van platentektoniek naar accretie-en subductietektoniek

2.1 De motor achter platentektoniek

2.1.1 Mantelpluim en rifster

Mantelpluim = een kolom hete magma vauit de asthenosfeer

De mantelpluimen blijven tientallen miljoenen jaren stijgen op dezelfde plek. De zwelling in de lithosfeer die hierdoor ontstaat noemen we een “hotspot” of gloeipunt. Vervolgens ontstaat er een in de korst een rekspanning waardoor deze open scheurt. Het resultaat is een rifster.

2.1.2 Zwaartekracht als motor

2.1.3 De Wilsoncyclus

Het cyclische process van het openscheuren en sluiten van oceanen wordt de Wislon cyclus genoemd

Fase 1: Riftfase

De cyclucs start met het openscheuren van een continent via mantelpluim.

Fase 2: Driftfase

Wanneer de contintentale lithosfeer is opengescheurd en een nieuwe oceanische lithosfeer wordt gevormd begint de driftfase. De oceaan is geboren.

Fase 3: convergentie fase:

De oceaan wordt geleidelijk groter. Maar langs de contintentranden beginnen sedimenten te ontstaan de oceanische plaats duikt onder de continentale (subductie) en de lithosfeer van de oceaan wordt stittletjes aan geconsumeerd. De oceaan breidt niet meer uit.

Fase 4: Collisiefase

Op een bepaald moment botsen de continenten weer met elkaar er ontstaat en litteken (gebergte) waar de botsing gebeurde.

Hoofdstuk 3: Gevolgen van platentektoniek

3.1. Vorming van reliëf

3.2. Vulkanisme

3.2.1 Spreiding

Vulkansime ontstaat waar magma door de aardkorst opstijgt naar het aardoppervlak

Waar ontstaan ze?

Verschil tussen magma en lava:

3.2.2 vulkaantypes

3.3 Aardbevingen

3.3.1 Spreiding

3.3.2 Hypocentrum en epicentrum

3.3.3 Registratie

De energie die vrij komt tijdens aarbevingen worden geregistreert door een seismograaf. En worden gepresenteerd volgende de logaritmsische schaal van Richter.

Er is nog een andere schaal: de schaal van Mercalli maar die gaat over de gevolgen die een aarbeving heeft. bv. I: niet gevoeld slechts door instrumenten regegristreerd, XII = buitengewoon catostrofaal.

Relatieve dateringen

Aan de hand van de plaatsing van bepaalde lagen gesteenten gaan onderzoeken welke de oudste is